19th Ave New York, NY 95822, USA

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

A Moson HR Kft adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: Moson HR Kft
 • Székhely: 9163 Fehértó, Zrínyi utca 36.
 • Weblap: mhr.co.hu

§  Kapcsolattartás: 9200 Mosonmagyaróvár Gabona rakpart 16.

 • Telefon: 06 80 205 188
 • E-mail: meszaros@mosonhr.hu
 • Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 9200 Mosonmagyaróvár Gabona rakpart 16. greta@mosonhr.hu
 • Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 • Adatfeldolgozás, adatkezelés: a lent részletezett adatfeldolgozás és kezelés történik a cégnél.
 1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. a) a munkaerő kölcsönzési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 4. d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 5. e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. g) belső adminisztráció megkönnyítés;
 8. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 5. e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing és munkaerő toborzási tevékenység céljából az arra jogosult alkalmazottak a közösségi oldalakon üzeneteket helyezhetnek el.
 6. f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 7. g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
 8. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 1. Érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintettek jogai:

 1. a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.